Uni CIPR

Uni CIPR (Centre for Integrated Petroleum Research)
utfører anvendt forskning for økt oljeutvinning og
sikker CO2 lagring

Uni CIPRs styrke ligger i å integrere tradisjonelle forskningsdisipliner i tverrfaglig samarbeid. Senteret fokuserer på teoretisk og eksperimentell forskning med følgende mål:

  • Oppnå økt forståelse av flerfaseflytfenomener i porøse media
  • Utvikle raskere og mer pålitelige reservoarmodeller, med vekt på heterogene reservoarer
  • Bidra til økt oljeutvinning gjennom økt forståelse av utvinningsmekanismene
  • Utvikle forbedrede metoder for sikker CO2-lagring

Forskningstema:

  • Økt oljeutvinning
  • Geovitenskap
  • Reservoarsimulering

Senteret består av en internasjonal forskningsgruppe med over 100 forskere og stipendiater fra hele verden. I samarbeid med UiB har Uni CIPR også veilederansvar for over 40 mastergradsstudenter.